Portal Project, Vilna


Portaalihanke on Vilnan teknillisen korkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä teollisuuden, säätiöiden ja kuntien välistä yhteistyötä, ja se osoittaa, miten korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyö voi johtaa edistyksellisiin ja uudistaviin luoviin yhteisöprojekteihin.

Junk Kouture


Junk Kouture on 13-18-vuotiaille nuorille suunnattu kestävyys- ja suunnittelukilpailu, jossa yhdistyvät muoti, taide ja tekniikka. Se on johtanut uusien lahjakkuuksien ja luovien nuorten tulvaan muoti- ja esiintymismaailmaan sekä laajemmin luovan teollisuuden alalle.

Sähköinen oppiminen


Palveluoppimisessa on kyse kokemuksellisesta oppimisesta eli oppimisesta kokemuksen kautta, mutta yhteisöpalvelun kautta. Yliopistot tekevät yhteistyötä paikallisten ryhmien ja järjestöjen kanssa, jotka ovat halukkaita ottamaan opiskelijoita mukaan ohjelmiinsa. Palvelu on yleensä linjassa sen kanssa, mitä opiskelija oppii, ja tämä oppiminen sisällytetään luokkahuoneeseen muun muassa tehtävien ja keskustelujen avulla. Sähköinen palveluoppiminen on palveluoppimista, joka tapahtuu joko kokonaan tai osittain teknologian ja digitaalisten välineiden avulla.