Portalo projektas, Vilnius


Šis portalo projektas, kuriame VILNIUS TECH darbuotojai ir studentai bendradarbiavo su verslo atstovais, fondais ir savivaldybėmis, parodo, kaip universitetų ir verslo bendradarbiavimas gali paskatinti pažangius ir tęstinius kūrybinės bendruomenės projektus.

Junk Kouture dizainas


„Junk Kouture“ – tai tvarumo ir dizaino konkursas, apimantis madą, meną ir inžineriją, skirtas 13-18 metų jaunimui. Šis konkursas paskatino naujų talentų ir kūrybingų jaunų žmonių antplūdį į mados, atlikimo ir platesnį kūrybinės pramonės sektorių.

E. paslaugų mokymasis


Paslaugų mokymasis yra susijęs su patyriminiu mokymusi, t. y. mokymusi per patirtį, bet dirbant bendruomenei. Universitetai bendradarbiauja su vietos grupėmis ir organizacijomis, kurios nori, kad studentai dalyvautų jų programose. Paslauga paprastai atitinka tai, ko studentas mokosi, ir šis mokymasis įtraukiamas į studijų programą atliekant užduotis, diskutuojant ir pan. E. paslaugų mokymasis – tai mokymasis paslaugų teikimo srityje, kuris visiškai arba iš dalies vykdomas naudojant technologijas ir skaitmenines priemones.