TVARAUS IR REGENERACINIO VYSTYMOSI VADOVAS KŪRYBIŠKOMS BENDRUOMENĖMS

COVID-19 sužlugdė Europos kūrybinę ekonomiką, todėl jai reikia visokeriopos pagalbos, kad ji taptų stipresnė ir atsparesnė. Kūrybinės
pramonės šakos Europos ekonomiką papildo šimtais milijonų eurų, tačiau pastaraisiais metais šimtai kūrybingų asmenų ir kūrybinių
kolektyvų neteko galimybių reklamuoti ir parduoti savo darbus.

Tuo pat metu Europos universitetai dėl staigaus perėjimo prie internetinio ir nuotolinio mokymosi prarado vadinamąją „trečiąją
universitetų misiją“. Programa „Kūrybinės bendruomenės pirmiausia“ (angl. Creative Communities First, CCF) buvo sukurta kaip
atsakas į šias dvi problemas. Pagrindinis jos tikslas – padėti aukštųjų mokyklų dėstytojams skaitmeniniu būdu transformuoti savo mokymo metodus ir taip atgaivinti mažas vietines kūrybines bendruomenes.

ES KŪRYBINIŲ EKONOMIKŲ IR BENDRUOMENIŲ TIKSLINIO IR REGENERACINIO VYSTYMO PO COVID-19 GIDAS suteikia aukštųjų mokyklų dėstytojams kruopščiai ištirtų, naujausių žinių apie COVID-19 krizės poveikį kūrybinėms ekonomikoms ir pritaikomų sprendimų, kuriuos galima pritaikyti siekiant tvariai vystyti ir regeneruoti kūrybines bendruomenes po krizės, rinkinį.

Toliau galite peržiūrėti ir atsisiųsti mūsų vadovą